Członkowie PAN powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział Nauk Medycznych PAN


Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań


Prof. dr hab. Janusz Limon
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUM
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. Marek Świtoński
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa


Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni specjaliści niezatrudnieni w Instytucie, albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy


Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Katedra Biochemii Farmaceutycznej UM
ul. Swięcickiego 4
60-781 Poznań

Prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Prof. dr hab. Bogdan Kałużewski
Przychodnia NZOS GENOS Strońsko
98-161 Zapolice
Strońsko 20a


Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Połabska 4
70-115 Szczecin


Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - zastępca przewodniczącego Rady Naukowej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Jan Sadowski
Zakład Biotechnologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań


Prof. dr hab. Maria Sąsiadek
Katedra Patofizjologii
Zakład Genetyki AM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław


Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej GUM
ul. Kładki 24
80-511 Gdańsk

Prof. dr hab. Maciej Zabel - przewodniczący Rady Naukowej
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Swięcickiego 6
61-781 Poznań


Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy


Prof. nadzw. Marzena Gajęcka

Prof. nadzw. Maciej Giefing

Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska

Prof. nadzw. Małgorzata Jarmuż-Szymczak

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Prof. dr hab. Jerzy Nowak

Prof. dr hab. Andrzej Pawlak

Prof. nadzw. Grzegorz Przybylski

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter

Prof. dr hab. Michał Witt

Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz - sekretarz Rady Naukowej


Przedstawiciele adiunktów ze stopniem doktora i asystentów zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy


Dr Kamila Kusz-Zamelczyk

Dr Maria Mosor

Dr Ewa Strauss


KADENCJA 2015-2018


Copyright©2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu