Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych


Kurpisz Maciej, prof. dr hab. - profesor zwczajny - kierownik Zakładu, tel. 6579-202, 6579-212, kurpimac at man.poznan.pl

Wiland Ewa, dr hab. profesor nadzwyczajny, tel. 6579-238, 6579-231, ewila at man.poznan.pl

Frączek Monika, dr - adiunkt, tel. 6579-241, framon at man.poznan.pl

Rozwadowska Natalia, dr - asystent, tel. 6579-229, nrozwad at man.poznan.pl

Kamieniczna Marzena, dr - specjalista, tel. 6579-241, kaspmarz at man.poznan.pl

Kolanowski Tomasz, dr -adiunkt, tel. 6579-229, tkol at man.poznan.pl

Malcher Agnieszka, dr - adiunkt, tel. 6579-229, wacagn at man.poznan.pl

Nowicka-Bauer Karolina, mgr - biolog, tel. 6579-241, knowicka at man.poznan.pl

Olszewska Marta, dr - adiunkt, tel. 6579-238, martaze at man.poznan.pl

Przybył Magdalena, mgr inż. - biolog, tel. 6579-229, magdap@man.poznan.pl

Rugowska Anna, mgr - biolog, 6579-229, rugowska@man.poznan.pl

Ślusarska Małgorzata, mgr inż. - biolog, tel. 6579-241, mzawi at man.poznan.pl

Wierzbiński Kamil, mgr - biolog, tel. 6579-229, kamilw@man.poznan.pl

Lewandowski Jarosław, mgr - doktorant, jarekl at man.poznan.pl6579-228

Zimna Agnieszka, mgr - doktorantka, azimna at man.poznan.pl6579-228

Jarmuszewska Anna, mgr inż.- samodzielny referent, tel. 6579-212, annajar at man.poznan.pl

Fiedorowicz Katarzyna, dr - adiunkt, tel. 6579-228, kfiedor@man.poznan.pl

Klimczak Aleksandra, dr hab. - prof. nadzw., 6579-231

Kozłowska Urszula, mgr, ukozul@man.poznan.pl, 6579-228

Szymański Tomasz

Bednarowicz Karolina, mgr, 6579-229

Lesiczka Paulina, mgr, paules@man.poznan.pl, 6579-241


Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych


Słomski Ryszard, prof. dr hab. - profesor zwyczajny - kierownik Zakładu, tel. 6579-210, slomski@up.poznan.pl

Jaruzelska Jadwiga, prof. dr hab. - profesor zwyczajny, tel. 6579-208, jaruzjad@man.poznan.pl

Pawlak Andrzej, prof. dr hab. - prof. zwyczajny, tel. 6579-227, pawlakal@man.poznan.pl

Pławski Andrzej, dr hab. - prof. nadzwyczajny, tel. 6579-215, andp@man.poznan.pl

Kowalska Anna, dr hab. - adiunkt, tel. 6579-217, annkowal@man.poznan.pl

Hryhorowicz Szymon, dr - adiunkt, tel. 6579-242, hryszy at man.poznan.pl

Skrzypczak-Zielińska Marzena, dr - adiunkt, tel. 6579-201, skrzziel@man.poznan.pl

Strauss Ewa, dr- adiunkt, tel. 6579-268, strauss@man.poznan.pl

Kusz-Zamelczyk Kamila, dr - asystent, tel. 6579-206, kamikusz@man.poznan.pl

Korcz Aleksandra, dr - specjalista, tel. 6579-239, olakorcz@man.poznan.pl

Hoppe-Gołębiewska Justyna, mgr - biolog, tel. 6579-242, juhogo@man.poznan.pl

Kaczmarek-Ryś Marta, mgr - biolog, tel. 6579-242, martka@man.poznan.pl

Podralska Marta, dr - adiunkt, tel. 6579-207, mpod@man.poznan.pl

Spik Anna, mgr - biolog, tel. 6579-206, aniaspik@man.poznan.pl

Boruń Paweł, mgr - biolog, tel. 6579-215, pborun@man.poznan.pl

Zakerska-Banaszak Oliwia, dr - biolog, tel. 6579-201,oliwiaz@man.poznan.pl

Janecki Damian, mgr inż. - doktorant, tel. 6579-206, djanecki@man.poznan.pl

Ginter-Matuszewska Barbara, dr inż., tel. 6579-206, bginter@man.poznan.pl

Sajek Marcin, mgr, tel. 6579-208

Śmiałek Maciej, mgr inż., doktorant,tel. 6579-206, smimac@man.poznan.pl

Walczak Michał, mgr inż., doktorant, tel. 6579-201


Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej


Witt Michał, prof. dr hab. - profesor zwyczajny - kierownik Zakładu, dyrektor Instytutu, tel. 6579-255, 61-822-13-12, wittmich@man.poznan.pl

Ziętkiewicz Ewa, prof. dr hab. - prof. zwyczajny, tel. 6579-203, zietkiee@man.poznan.pl

Bukowy-Bieryłło Zuzanna, dr - adiunkt, tel. 6579-253, zuza@man.poznan.pl

Daca-Roszak Patrycja, dr - adiunkt, tel. 6579-253, pdaca@man.poznan.pl

Dawidowska Małgorzata, dr - adiunkt, tel. 6579-218, maldawid@man.poznan.pl

Wojda Alina, dr - specjalista, tel. 6579-218, wojdal@man.poznan.pl

Dąbrowski Maciej, mgr - biolog i doktorant, tel. 6579-218, mdabro@man.poznan.pl

Klimek Barbara, mgr - biolog, nitka@man.poznan.pl

Kosmalska Maria, mgr - biolog, tel. 6579-218, kosma@man.poznan.pl

Voelkel Katarzyna, mgr - biolog, tel. 6579-218, kav@man.poznan.pl

Rutkiewicz Ewa - st. laborant, tel. 6579-230, 6579-232, rutewa@man.poznan.pl

Szarzyńska-Zawadzka Bronisława, mgr - biolog i doktorant, bszarz@man.poznan.pl


Zakład Patologii Molekularnej


Nowak Jerzy, prof. dr hab. - kierownik Zakładu, tel. 6579-235, nowakjs@man.poznan.pl

Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, prof. dr hab. - profesor zwyczajny, tel. 6579-236, 6579-260, janusz@man.poznan.pl

Przybylski Grzegorz, dr hab. - prof. nadzwyczajny, tel. 6579-225, przybylg@man.poznan.pl

Dzikiewicz-Krawczyk Agnieszka, dr - adiunkt, tel. 6579-281,krawczyk@man.poznan.pl

Fichna Marta, dr - adiunkt, tel. 6579-281, mfichna@man.poznan.pl

Iżykowska Katarzyna, dr - adiunkt, tel. 6579-281, kizy@man.poznan.pl

Mosor Maria, dr - adiunkt, tel. 6579-281, m_mosor@man.poznan.pl

Ziółkowska-Suchanek Iwona, dr - adiunkt, tel. 6579-281, iwziol@man.poznan.pl

Żurawek Magdalena, dr - adiunkt, tel. 6579-225, zurawek@man.poznan.pl

Zawada Mariola, dr - specjalista, tel. 6579-219, mzawada@man.poznan.pl

Kałużna Ewelina, mgr - biolog, tel. 6579-236, ewelinak@man.poznan.pl

Nowicka Karina, mgr - st. technik, tel. 6579-236, 6579-237, karno@man.poznan.pl

Świątek-Kościelna Bogna, mgr - biolog, tel. 61-6579-236, bswiatek@man.poznan.pl

Rembowska Jolanta - st. technik, tel. 6579-236, rembjola@man.poznan.pl


Zakład Genetyki Nowotworów


Giefing Maciej, dr hab. - prof. nadzw., kierownik Zakładu, tel. 6579-138, giefingm@man.poznan.pl

Szyfter Krzysztof, prof. dr hab. - profesor zwyczajny, tel. 6579-220, szyfkris@man.poznan.pl

Brauze Damian, dr hab. - prof. nadzwyczajny, tel. 6579-216, brauzdam@man.poznan.pl

Gajęcka Marzena, dr hab. - prof. nadzwyczajny, tel. 6579-160, gamar@man.poznan.pl

Jarmuż-Szymczak Małgorzata, dr hab.- prof. nadzwyczajny, tel. 6579-214, maljar@man.poznan.pl

Kiwerska Katarzyna, dr - adiunkt, tel. 6579-214, kassz@man.poznan.pl

Kostrzewska-Poczekaj Magdalena, dr - adiunkt, tel. 6579-214, magkos@man.poznan.pl

Szaumkessel Marcin, dr - adiunkt, tel. 6579-223, marcinsz at man.poznan.pl

Janiszewska Joanna, mgr inż.- biolog, 6579-214 jjanisz at man.poznan.pl

Bednarek Kinga, mgr - biolog, tel. 6579-223, pelinska@man.poznan.pl

Paczkowska Julia, starszy laborant, tel. 6579-223, juliap@man.poznan.pl

Zemke Natalia, mgr - starszy laborant, zemke@man.poznan.pl

Byzia Ewa, mgr inż. - doktorantka, ewabyzia@man.poznan.pl

Świerkowska Joanna, mgr inż. - doktorantka, tel. 6579-160, joannasw at man.poznan.pl

Karolak Justyna, mgr, tel. 6579-160

Nowak Dorota, dr, tel. 6579-160, dnowak at man.poznan.pl

Ustaszewski Adam, mg - biolog, 6579-223


Zespół Administracji


Strecker Małgorzata, mgr, z-ca dyrektora Instytutu ds. admin., tel. 6579-222, strecker at man.poznan.pl

Kęsikiewicz Marcin - administrator sieci, tel. 6579-233, marcink at man.poznan.pl

Konieczka Agnieszka, mgr - samodzielny referent, 6579-265, agakon at man.poznan.pl

Zamelczyk Grzegorz - samodzielny ref. ds.techn.-admin., tel. 6579-263, grzezam at man.poznan.pl


Sekretariat


Jakubowska-Pawłowska Aleksandra - samodzielny referent, 6579-234, fax 8233-235, aleksja at man.poznan.pl


Biblioteka


Wojtasiewicz Elżbieta - samodzielny referent, tel. 6579-213, 6579-224, wojtael at man.poznan.pl


Księgowość


Gawrońska-Ratajczak Ewa, mgr - główna księgowa, tel. 6579-262, ewagr at man.poznan.pl

Janke Katarzyna, mgr - samodzielny referent, tel. 6579-240, kjanke at man.poznan.pl

Roszkiewicz Anna, mgr - samodzielna księgowa, tel. 6579-254, annawoj at man.poznan.pl

Rusiłowska Monika, mgr - samodzielna księgowa, tel. 6579-240, mkryk at man.poznan.pl


Pozostali pracownicy


Pausz Danuta - laborant, tel. 6579-100

Zachodnia Arleta - laborant, tel. 6579-100

Copyright©2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu