Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl24.12.2015 Nauka dla medycyny. Rzeczpospolita, 24-27.12.2015 r. - wywiad z prof. Ryszardem Słomskim


21.12.2015 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. PDF


07.12.2015 W dniach 1-2 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz seminarium naukowe prezentujące program badawczy WCZT.

W trakcie sesji: BIOTECHNOLOGIE – (NANO)BIOMATERIAŁY prowadzonej przez prof. Jerzego Nowaka pracownicy IGCZ PAN zaprezentowali swoje wykłady. Prof. Ryszard Słomski przedstawił „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYKORZYSTANIA TKANEK TRANSGENICZNYCH ŚWIŃ DLA CELÓW BIOMEDYCZNYCH, AKRONIM MEDPIG, INNOMED/I/17/NCBR/2014”, a prof. Maciej Kurpisz zaprezentował wykład pt. „KOMÓRKI MACIERZYSTE POCHODZENIA MIOGENNEGO W BADANIACH TRANLSACYJNYCH I PRÓBACH KLINICZNYCH.” PDF
18.11.2015 Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu wraz z poznańskimi Instytutami PAN, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w sesji pt.

PANorama 2015 POZnań

Sesja pod patronatem Prezesa Poznańskiego Oddziału PAN, będzie prezentowała, wzorem roku ubiegłego, działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. W trakcie Sesji Naukowych dr Marta Olszewska przedstawi "Genetyczne wyzwania niepłodności męskiej" oraz mgr inż. Joanna Janiszewska zaprezentuje "Rolę mikroRNA w rozwoju raka krtani - czyli małe nie zawsze jest piękne".
Sesja odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2015 r. o godzinie 10.00, w Auli PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.09.11.2015 Julia Paczkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zajęła I miejsce w 51. Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego za pracę pt. „Analiza metylacji wybranych genów w populacji kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym”PDF


12.10.2015 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. PDF


18.09.2015 Dr Małgorzata Kurkowiak została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2014, przyznanej w 2015r. za rozprawę doktorską pt.: ”Analiza nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek”. Praca została wykonana w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, we współpracy z laboratorium prof. Heymuta Omrana (Münster, Niemcy).


27.07.2015 Polska Głos Wielkopolski, 25-26 lipca 2015, prof. Maciej Kurpisz - "Inżynieria tkankowa pozwala na odtworzenie uszkodzonych tkanek niemal każdego organu"PDF


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu