Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl30.10.2014 Pracownicy Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej organizatorami międzynarodowej konferencji na temat pierwotnej dyskinezy rzęsek (20-21.10.2014, Kraków). PDF22.10.2014 Wyniki konkursu PTG na najlepsze prace z zakresu genetyki (mikroorganizmów, człowieka, roślin i zwierząt) wykonane przez polskie zespoły badawcze i opublikowane w 2013. PDF


08.10.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. PDF


08.10.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. PDF03.10.2014 Dr Ewa Strauss uzyskała prestiżową nagrodę Camillo Di Croce na międzynarodowej konferencji IMAD 2014 (International Meeting on Aortic Disease) za wystąpienie nt genetyki AAA (Genetic variants in SEPP1, SELS, TXNRD2, GPX4 and SOD2 are associated with peripheral atherosclerosis and poor left-ventricular function in a comprehensive analysis of polymorphisms in selenoprotein genes in AAA and AIOD)

Więcej informacji na:
www.chuliege-imaa.be/vpage-54-2

Od lewej: Dr Ewa Strauss (IGCZ PAN), przewodnicząca komisji Helena Kuivaniemi, M.D., Ph.D. (Wayne State University)


26.08.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych. PDF


29.07.2014 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną rekrutację do programu MENTORING realizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Do udziału w programie zakwalifikowana została dr Maria Karolina Mosor z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu