Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl18.09.2015 Dr Małgorzata Kurkowiak została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2014, przyznanej w 2015r. za rozprawę doktorską pt.: ”Analiza nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek”. Praca została wykonana w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, we współpracy z laboratorium prof. Heymuta Omrana (Münster, Niemcy).


27.07.2015 Polska Głos Wielkopolski, 25-26 lipca 2015, prof. Maciej Kurpisz - "Inżynieria tkankowa pozwala na odtworzenie uszkodzonych tkanek niemal każdego organu"PDF


24.06.2015 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko starszego laboranta w Zakładzie Genetyki Nowotworów w ramach projektu finansowanego przez NCN:,,Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych". PDF


24.06.2015 WARSAWPRESS- dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z Gazetą Wyborczą, prof. Jerzy Nowak, prof. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - "Genetyka podstawą postępu medycyny"PDF


03.06.2015 Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w ramach III edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2014 przyznał nagrodę w obszarze nauk medycznych dr. Tomaszowi Kolanowskiemu (praca pt."In vitro and in vivo characteristics of connexin 43-modified human skeletal myoblasts as candidates for prospective stem cell therapy for the failing heart"). Wręczenie nagrody 12 czerwca 2015 r.


08.05.2015 Tym żyje świat - tygodnik "Głosu Wielkopolskiego", 8 maja 2015, prof. Ryszard Słomski - "Jest w konopiach jakaś siła..."PDF


07.05.2015 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała dr. n. med. Tomaszowi Kolanowskiemu stypendium programu "START" dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu START odbędzie się 23 maja br. (sobota) o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie.


14 marca 2015 odbyła się "11. Lotto Maniacka Dziesiątka". Na trasie rywalizowało prawie 4000 uczestników. Wśród nich reprezentanci IGCZ PAN w Poznaniu. Od lewej: Ewa Byzia, Justyna Karolak, Maciej Giefing, Marcin Szaumkessel, Katarzyna Kiwerska, Damian Brauze.


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu