Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl
18.11.2015 Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu wraz z poznańskimi Instytutami PAN, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w sesji pt.

PANorama 2015 POZnań

Sesja pod patronatem Prezesa Poznańskiego Oddziału PAN, będzie prezentowała, wzorem roku ubiegłego, działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. W trakcie Sesji Naukowych dr Marta Olszewska przedstawi "Genetyczne wyzwania niepłodności męskiej" oraz mgr inż. Joanna Janiszewska zaprezentuje "Rolę mikroRNA w rozwoju raka krtani - czyli małe nie zawsze jest piękne".
Sesja odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2015 r. o godzinie 10.00, w Auli PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.12.10.2015 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. PDF


18.09.2015 Dr Małgorzata Kurkowiak została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2014, przyznanej w 2015r. za rozprawę doktorską pt.: ”Analiza nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek”. Praca została wykonana w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, we współpracy z laboratorium prof. Heymuta Omrana (Münster, Niemcy).


27.07.2015 Polska Głos Wielkopolski, 25-26 lipca 2015, prof. Maciej Kurpisz - "Inżynieria tkankowa pozwala na odtworzenie uszkodzonych tkanek niemal każdego organu"PDF


24.06.2015 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko starszego laboranta w Zakładzie Genetyki Nowotworów w ramach projektu finansowanego przez NCN:,,Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych". PDF


24.06.2015 WARSAWPRESS- dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z Gazetą Wyborczą, prof. Jerzy Nowak, prof. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - "Genetyka podstawą postępu medycyny"PDF


03.06.2015 Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w ramach III edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2014 przyznał nagrodę w obszarze nauk medycznych dr. Tomaszowi Kolanowskiemu (praca pt."In vitro and in vivo characteristics of connexin 43-modified human skeletal myoblasts as candidates for prospective stem cell therapy for the failing heart"). Wręczenie nagrody 12 czerwca 2015 r.


08.05.2015 Tym żyje świat - tygodnik "Głosu Wielkopolskiego", 8 maja 2015, prof. Ryszard Słomski - "Jest w konopiach jakaś siła..."PDF


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu