Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl



08.10.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. PDF


08.10.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. PDF



03.10.2014 Dr Ewa Strauss uzyskała prestiżową nagrodę Camillo Di Croce na międzynarodowej konferencji IMAD 2014 (International Meeting on Aortic Disease) za wystąpienie nt genetyki AAA (Genetic variants in SEPP1, SELS, TXNRD2, GPX4 and SOD2 are associated with peripheral atherosclerosis and poor left-ventricular function in a comprehensive analysis of polymorphisms in selenoprotein genes in AAA and AIOD)

Więcej informacji na:
www.chuliege-imaa.be/vpage-54-2

Od lewej: Dr Ewa Strauss (IGCZ PAN), przewodnicząca komisji Helena Kuivaniemi, M.D., Ph.D. (Wayne State University)


26.08.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych. PDF


29.07.2014 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną rekrutację do programu MENTORING realizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Do udziału w programie zakwalifikowana została dr Maria Karolina Mosor z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.


Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. dr hab. Maciej Kurpisz - Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
prof. dr hab. Ryszard Słomski - Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych


Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:
dr hab. Grzegorz Przybylski - Zakład Patologii Molekularnej

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
prof. dr hab. Michał Witt - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter - Zakład Mutagenezy Środowiskowej

Medale za Długoletnią Służbę otrzymały:
Jolanta Rembowska - Zakład Patologii Molekularnej
Ewa Rutkiewicz - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
mgr Małgorzata Strecker - Administracja
Elżbieta Wojtasiewicz - Administracja
mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak - Księgowość


27.06.2014 Głos Wielkopolski, 26 czerwca 2014, prof. Jerzy Nowak - Od kur do królika z ludzkim genem PDF


26.06.2014 W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.45 w hotelu Mercure odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.


 >>>> Pozostałe komunikaty





CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu