Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.plTydzień Mózgu


12.02.2015 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych. PDF


16.12.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na 2 stanowiska adiunkta w Zakładzie Mutagenezy ¦rodowiskowej. PDF


05.12.2014 Ogłoszenie o możliwo¶ci zatrudnienie pracownika (-ów) do realizacji projektu STRATEGMED. PDF


22.11.2014 W konkursie na najlepsz± ksi±żkę akademick± w roku 2014 wyróżnienie otrzymała publikacja "Analiza DNA. Praktyka" pod redakcj± prof. Ryszarda Słomskiego z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych IGCZ PAN PDF


04.11.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kurkowiak PDF


30.10.2014 Pracownicy Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej organizatorami międzynarodowej konferencji na temat pierwotnej dyskinezy rzęsek (20-21.10.2014, Kraków). PDF >>>> Pozostałe komunikaty

Copyright©2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu