Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.plPodczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. dr hab. Maciej Kurpisz - Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
prof. dr hab. Ryszard Słomski - Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych


Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:
dr hab. Grzegorz Przybylski - Zakład Patologii Molekularnej

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
prof. dr hab. Michał Witt - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter - Zakład Mutagenezy Środowiskowej

Medale za Długoletnią Służbę otrzymały:
Jolanta Rembowska - Zakład Patologii Molekularnej
Ewa Rutkiewicz - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
mgr Małgorzata Strecker - Administracja
Elżbieta Wojtasiewicz - Administracja
mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak - Księgowość


27.06.2014 Głos Wielkopolski, 26 czerwca 2014, prof. Jerzy Nowak - Od kur do królika z ludzkim genem PDF


26.06.2014 W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.45 w hotelu Mercure odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.


13.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Marcina Szaumkessela PDF


04.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kolanowskiego PDF


03.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kostrzewskiej-Poczekaj PDF


28.05.2014 Dr Katarzyna Iżykowska i dr Iwona Ziółkowska-Suchenek z Zakładu Patologii Molekularnej IGCZ PAN otrzymały stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2014 dla młodych uczonych. Wręczenie nastąpi 31 maja 2014 o godz. 11.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.


22.05.2014 Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w ramach II edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013 przyznał nagrodę w obszarze nauk medycznych dla mgr Agnieszki Malcher (praca pt. "Potencjalne biomarkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów"). Wręczenie nagrody 5 czerwca 2014 r.


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu