Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


instytut

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Polska
tel. +48/61/657 91 00
fax +48/61/823 32 35

e-mail: igcz@man.poznan.pl26.08.2014 Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych. PDF


29.07.2014 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną rekrutację do programu MENTORING realizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Do udziału w programie zakwalifikowana została dr Maria Karolina Mosor z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.


Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. dr hab. Maciej Kurpisz - Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
prof. dr hab. Ryszard Słomski - Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych


Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:
dr hab. Grzegorz Przybylski - Zakład Patologii Molekularnej

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
prof. dr hab. Michał Witt - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter - Zakład Mutagenezy Środowiskowej

Medale za Długoletnią Służbę otrzymały:
Jolanta Rembowska - Zakład Patologii Molekularnej
Ewa Rutkiewicz - Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
mgr Małgorzata Strecker - Administracja
Elżbieta Wojtasiewicz - Administracja
mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak - Księgowość


27.06.2014 Głos Wielkopolski, 26 czerwca 2014, prof. Jerzy Nowak - Od kur do królika z ludzkim genem PDF


26.06.2014 W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.45 w hotelu Mercure odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.


13.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Marcina Szaumkessela PDF


04.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kolanowskiego PDF


03.06.2014 Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kostrzewskiej-Poczekaj PDF


 >>>> Pozostałe komunikaty

CopyrightŠ2003 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu